Duurzaam

 • Duurzaam ondernemen doen we samen
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Gezonde leefomgeving
 • Prettige werkomstandigheden
 • Hoger rendement
   

Sterk

 • Continue kwaliteitsverbetering
 • Kostenbesparing
 • Klantvriendelijke benadering
 • Actieve acquisitie
 • Lean conceptbouw

Sociaal

 • Veiligheid en gezondheid van medewerkers
 • Functionerings- en beoordelingscyclus UTA medewerkers
 • Medewerker tevredenheid

Milieuvriendelijk

 • Reductie van CO2-uitstoot
 • Duurzaam inkopen
 • Duurzame mobiliteit
 • Afvalscheiding
 • Beperken en verduurzamen energieverbruik

Maatschappelijk

 • Sponsoring
 • Inzetten van eigen capaciteiten
 • Voorkomen van corruptie
 • Convenant Belastingdienst