Persbericht bijeenkomst sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost-Nederland

Vereniging Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost-Nederland

Op 1 juni jl. kwamen de leden van Vereniging Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost-Nederland weer bij elkaar. Dit keer werd de bijeenkomst georganiseerd op de locatie van het boerderijmuseum in Oldebroek en getuige de opkomst werd dit zeer gewaardeerd.

Na de opening was het eerst tijd voor het officiële gedeelte met de Algemene Ledenvergadering, waarbij o.a. de nieuwe samenstelling van het bestuur en de financiële stukken over het afgelopen jaar werden goedgekeurd.

Vervolgens werden er presentaties gehouden door Monique Jordense, Manager Duurzaamheid en Communicatie bij NTP B.V. en Eric Olde Veldhuis, KAM-Manager bij Reko Holding bv. Monique Jordense sprak over het algemene duurzaamheidsbeleid van NTP B.V. en Eric Olde Veldhuis over de prestaties van Reko Holding bv op het gebied van CO2-reductie in het jaar 2022. Beide presentaties sloten goed aan bij de ervaringen en doelstellingen van de overige deelnemers.

In de vorm van een opdracht in 4 groepjes werd tenslotte nagedacht over de gewenste koers, doelstellingen, activiteiten en mogelijkheden van het Sectorinitiatief voor de komende periode. De ideeën die hieruit naar voren zijn gekomen, zullen worden gebundeld tot een nieuw Plan van Aanpak voor het initiatief, dat in november zal worden gepresenteerd en dat zal lopen over de periode tot 2030.

Al met al een actieve en boeiende ochtend waarbij het uitwisselen van ervaringen, kennis, wensen en ideeën op het gebied van brandstofreductie centraal stond.

Mocht u meer informatie willen hebben over de vereniging, of ook eens vrijblijvend willen aansluiten: de vereniging staat open voor nieuwe leden en deelt haar gezamenlijke kennis graag. De volgende bijeenkomst is gepland op 23 november 2023. U kunt een bericht sturen aan info@brandstofreductie.nl.