C02-prestatieladder

CO2 Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een norm die bedrijven en organisaties helpt om hun CO2 uitstoot te verminderen. CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door energiestromen zoals: diesel, benzine, gas en elektriciteit. De norm kent vijf niveaus en Boeve Afbouw gaat instappen op niveau 3.


De norm is opgebouwd uit vier onderdelen:
A. Inzicht
B. Reductie
C. Transparantie
D. Participatie

http://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Boeve_Afbouw_b_v

A. Inzicht
Inzicht en bewustwording in de CO2 uitstoot van Boeve Afbouw kan verkregen worden door middel van onze CO2 Footprint. Hieronder staat de Footprint van Boeve Afbouw over de jaren 2014 en 2015, en daaronder de Trendlijn inclusief verwachting voor 2016. Hieruit is duidelijk op te maken dat het brandstofverbruik de grootste CO2-uitstoot geeft.
 

 
B. Reductie
Boeve Afbouw heeft verschillende doelstellingen opgesteld voor het energieverbruik van de organisatie. Deze doelstellingen staan met de bijbehorende maatregelen en het actieplan in ons Energiemanagement actieplan. Zie onderstaande link:

3.B.2 Energiemanagement actieplan Boeve Afbouw


C. Communicatie
Communiceren over de CO2-uitstoot doet Boeve Afbouw via haar website, per mail en intern via nieuwsbrieven of op het mededelingenbord. De gegevens worden verwerkt in de voortgangsrapportage, welke te lezen is via onderstaande link:

3.C.1 Voortgangsrapportage 2016-H1 Boeve Afbouw
3.C.1 Voortgangsrapportage 2016-totaal Boeve Afbouw
3.C.1 Voorgangsrapportage 2017-H1 Boeve Afbouw
3.C.1 Voortgangsrapportage 2017 Boeve Afbouw
3.C.1 Voortgangsrapportage 2018 H1 Boeve Afbouw
3.C.1 Voorgangsrapportage 2018 Boeve Afbouw


D. Participatie
Naast inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot, plannen maken en het uitvoeren van acties om deze te verminderen, doet Boeve Afbouw ook mee aan een initiatief om samen met andere partijen de CO2-uitstoot te verminderen. Dit wordt bereikt door kennis en ervaring te delen op het gebied van ‘Samen reduceren van brandstofverbruik’. Zie onderstaande link voor meer informatie:

3.D.1 CO2 initiatieven Boeve Afbouw
161005 Programma Sectorinitiatief N-O NL
171204 Persbericht Sectorinitiatief Noordoost NL sessie 10